Skip to main content
Nederlands

Onroerend goedrecht

  • Bouw- en aanneming
  • Huur, handelshuur, pacht
  • Appartementenrecht – mede-eigendom - syndicus
  • Betwisting facturen
  • Bouwen en verbouwen: verplichtingen aannemer, architect
  • Geschillen: bijstand expertise en deskundigenonderzoek, onderhandelingen, gerechtelijke procedures
  • Onteigeningen
  • Zakenrecht - burenhinder
  • Erfdienstbaarheden
Onroerend goedrecht