Skip to main content
Nederlands

Wettelijke bepalingen

RUITERS & JAGENEAU Advocatenassociatie functioneert onder de vorm van een feitelijke vereniging. Alle advocaten maken deel uit van de Orde van Advocaten Balie Limburg. De maatschappelijke zetel van RUITERS Jan – JAGENEAU Erik FV is gevestigd te 3700 Tongeren, Riddersstraat 9 . Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0504.852.336 .

De advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan het reglement van de Orde van Advocaten Balie Limburg www.balielimburg.be
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Orde van de Vlaamse Balie bij NV Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, in 1210 Brussel.

Alle advocaten werkzaam voor de associatie zijn verzekerd voor een basisbedrag van 2.500.000 euro per schadegeval. Hun aansprakelijkheid is tot deze bedragen beperkt.

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Limburg, afdeling Tongeren bevoegd.