Skip to main content
Nederlands

Erelonen

Transparantie is essentieel. Bij het eerste verkennend gesprek  wordt duidelijk toegelicht hoe gefactureerd zal worden. Dit wordt bepaald in functie van de aard van de zaak, de complexiteit en de hoogdringendheid.

Vooreerst wordt nagegaan of u geniet van een dekking rechtsbijstand afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij, die tussenkomt in onze kosten en erelonen. Indien dat niet geval is wordt de berekeningswijze van de kosten en erelonen overeengekomen.

Kantoorkosten

Tenzij anders overeengekomen gelden volgende tarieven:

- Dactylografie:  € 11,00 per pagina
- Fotocopies en afgeprinte e-mails: € 0,40 per pagina
- Verplaatsingen: € 0,60 per kilometer

Alle bedragen zijn exclusief BTW van 21 %.

Gerechtskosten

De gerechtsdeurwaarderskosten worden in de regel aan de cliënt gefactureerd.

De kosten van experten, griffierechten, enz, worden aan de cliënt doorgerekend aan de reële kostprijs.